1. รายละเอียด
  2. โปรโมชั่น
  3. จองห้องพัก

ห้องพัก Small Farm


ห้องพักที่ Small Farm มีทั้งหมด 13 ห้อง แบ่งโซนแต่ละหลังให้มีความเป็นส่วนตัว สำหรับการพักผ่อน...แวดล้อมบรรยากาศธรรมชาติ

มีขนาดที่พัก 2 ท่าน และ 3 ท่านขึ้นไป หากต้องการ เตียงเสริม คิดท่านละ 350 บาท ราคาห้องพักตลอด เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน ราคา 3,000 บาท ห้องที่พักได้ 4 ท่าน ราคา 4,000 บาท ครับ พร้อมอาหารเช้า กิจกรรมในฟาร์ม กับสัตว์หายานานาชนิด และนั่งรถม้าชมรอบฟาร์ม.

สมอลล์ ฟาร์ม ยินดีต้อนรับทุกท่าน มีโอกาสอย่าลืมแวะมานะครับ....

ข้อกำหนด

 

ขั้นตอนการสำรองห้องพัก
1. เช็คห้องว่างที่ฝ่ายสำรองห้องพัก ที่เบอร์โทรศัพท์: 085-564-2649 ได้รับการยืนยันห้องว่างจากฝ่ายสำรองห้องพัก
2. หลังจากได้รับการยืนยันการจองห้องพัก กรุณาชำระเงินค่ามัดจำห้องพักอย่างน้อย 1 คืน หรือ 50% ของราคาเต็ม หรือ โอนเงินเต็มจำนวน โดยโอนเข้าบัญชี ผู้บริหาร
ตามรายละเอียดดังนี้
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 529-701822-7 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ “ ณกรณ์ กรณ์หิรัญ ”
3. กรุณาแนบสลิปการโอนเงิน มาทาง LINE / FACEBOOK หรือ E-MAIL มาที่ฝ่ายสำรองห้องพักที่ท่านติดต่อ หากไม่ชำระเงิน ตามวันและเวลาที่ กำหนดไว้ ภายใน 2 วัน หรือแล้วแต่ตกลง ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรุณาถือใบจองนี้พร้อมทั้งสลิปการโอนเงินมาแสดงในวันเข้าพักด้วย หรือ โชว์หน้าจอการจองห้อง พร้อมบัตรประชาชน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ
5. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง วันและเวลาเข้าพัก กรุณาแจ้งให้ฝ่ายสำรองห้องพักทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วัน
6. ในกรณีที่ผู้เข้าพักไม่มาเข้าพักตามวันและเวลาที่ได้สำรองห้องพักไว้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำหรือค่าห้องพักเต็มจำนวน
7. ในกรณียกเลิกการจองห้องพัก ต้องแจ้งยกเลิกภายใน 14 วัน ( มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าห้องเต็มจำนวนห้องพัก)
8. หากสำรองห้องพักและชำระเงินล่าช้ากว่าที่ทางรีสอร์ทกำหนดไว้ ทางรีสอร์ทสามารถยกเลิกการจองห้องพักได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนเงินค่าห้องพักดังกล่าว

 


Select Room:
Check-in Date
Name:
E-mail:
Tel:
Word Verification: